"Westerschelde niet goed beschermd"

Dat vindt Natuur en Milieu.
Als voorbeeld noemt de milieu-organisatie de verdieping van de Westerschelde. Daar is natuur verloren gegaan, zonder voldoende compensatie.
Natuur en Milieu heeft er bij minister Pronk op aangedrongen om de wettelijke bescherming van natuur en landschappen te versterken. Uit onderzoek van de stichting blijkt dat het zwaarwegende maatschappelijke belang van veel projecten niet goed is onderbouwd.