Restauratie schip door baanlozen

Het schip is hard aan restauratie toe.
Goes wil zo proberen om cliënten van de sociale dienst die moeilijk aan een betaalde baan komen werkervaring op te laten doen. Daardoor wordt het voor hen makkelijker om werk te vinden.
Goes heeft bij het Rijk subsidie aangevraagd voor het project.