Overleg kerncentrale vruchteloos

Het kabinet blijft bij sluiting eind 2003 en beroept zich op afspraken met de energiesector.
EPZ voelt zich daaraan niet gebonden. De ministers Pronk en Jorritsma gaan zich nu beraden hoe ze EPZ nog kunnen overhalen.
Er wordt gekeken naar financiële compensatie voor de EPZ en wijziging van de kernenergiewet.