Opera in de Middelburgse Abdij

De opera is een van de hoogtepunten van de Zeeland Nazomer Festivals, en gaat over 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Japan, in het bijzonder de relatie tussen Middelburg en Nagasaki.
De opera kost meer dan een half miljoen gulden en wordt van 29 augustus tot 10 september acht keer opgevoerd.