Huurder naar rechter wegens gevaar

Door achterstallig onderhoud dreigt de gasleiding te ploffen en in de muren zitten scheuren, zegt hij.
Okkema heeft de staat van het gebouw gemeld bij de huisbaas, maar die zegt van niets te weten. Verhuizen wil Okkema alleen als hij een ander huis bij zijn bedrijf vindt.
Zolang er geen .