Zeeland heeft steeds meer koeien

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er op dit moment ongeveer 14.000 koeien in Zeeland zijn, acht procent meer dan tien jaar geleden.
Uit dezelfde cijfers blijkt dat in de hele Europese Unie het aantal koeien juist is afgenomen. Volgens de ZLTO zijn de cijfers in Zeeland anders omdat er hier nog ruimte is.
Bovendien kan de akkerbouw de extra mest goed verwerken.