Meer jonge kokkels in Oosterschelde

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, het Rivo, blijkt dat er meer jonge kokkels in de Oosterschelde en de Waddenzee zijn dan de afgelopen jaren.
Binnenkort maakt het Ministerie van Landbouw en Visserij bekend hoeveel kokkels er over moeten blijven voor de scholeksters in de Oosterschelde. En dan wordt duidelijk of de vissers weer kokkels mogen gaan vangen.