Waterstanden naar recordhoogte

In Terneuzen en Vlissingen werden de hoogste gemiddelden van de afgelopen 30 jaar gemeten.
Het water voor de Nederlandse kust steeg de laatste 100 jaar met 18 centimeter en het Rijksinstituut voor Kust en Zee, het RIKZ, verwacht dat de zeespiegel de komende eeuw zelfs met nog 60 centimeter stijgt. Dat betekent volgens het RIKZ niet dat de kans op een stormvloed toeneemt.