Vossenpopulatie neemt flink toe

Toch verwacht Staatsbosbeheer niet dat de vossen een plaag zullen worden.
Binnenkort wordt de nieuwe flora- en faunawet van kracht. Als gevolg van die wet mag niet meer op vossen worden gejaagd.
Staatsbosbeheer denkt dat Zeeuws-Vlaanderen te weinig bosgebied heeft voor een grote vossenpopulatie. Als er toch te veel vossen komen, mogen ze wel worden afgeschoten.