CZAV pleit voor meer mestsilo's

Veel akkerbouwers gaan vanaf volgend jaar hun land in het voorjaar bemesten.
In het voorjaar slaat de mest beter aan en dat is gunstig met het oog op de verplichte mineralenboekhouding. CZAV is bang dat er te veel boeren tegelijkertijd mest willen kopen.
Het merendeel van hen zal dan naar Brabant moeten, omdat er in Zeeland te weinig mest voor handen is.