Steeds minder flamingo's in Zeeland

De vogels komen onder meer voor in de buurt van Dreischor, waar ze zout water tot hun beschikking hebben.
Flamingo's houden meer van zoet water en daarom trekken ze weg naar onder meer het Volkerak/Zoommeer bij de Philipsdam, net buiten Zeeland. Landelijk gezien neemt het aantal flamingo's ook af.
Dat komt doordat eieren en jong gebroed door ratten en vossen wordt opgegeten.