Nieuwe werkmethode dementerenden

Een tijd lang werden drie bewoners van de afdeling Dwergmeeuw nauwlettend gevolgd.
Voor hen werd een nieuwe benaderingswijze gekozen die ervoor zorgt dat het wassen en aankleden vlotter en aangenamer verloopt. Uit de evaluatie blijkt dat deze manier van werken bij de bewoners tot een opvallende verbetering heeft geleid.