Noordhoek Diving test nieuwe robot

Het gaat om een onbemand vaartuig, dat tot op een diepte van tweeëneenhalve kilometer kan werken.
Op dit moment worden de laatste testen gedaan met de robot, voordat deze naar Noorwegen vertrekt voor het ingraven van de leidingen van een boorplatform. Met de nieuwe robot is een investering gemoeid van zo'n 14 miljoen gulden.