Politiebureaus dit jaar nog klaar

Met dit huisvestingsplan is een bedrag gemoeid van ruim 24 miljoen gulden.
Opvallend is het besluit om het bureau in Zierikzee te slopen en op dezelfde plaats een nieuw kantoor neer te zetten. Het idee om het bureau buiten de stad neer te zetten is daardoor van de baan.
Politiechef Goudzwaard verwacht dit jaar ook nog nieuwe besprekingen over de centrale huisvesting in Middelburg.