Plannen voor casino in Vlissingen

Het plan wordt nog gepresenteerd aan de Vlissingse wethouder De Haas.
Woordvoerder Vroegop van het bedrijf wil daarom nog niet kwijt waar het centrum komt. Het is zeker niet de bedoeling om het casino op het terrein van scheepswerf De Schelde te bouwen.
Dat terrein komt binnen enkele jaren vrij als De Schelde een deel van haar activiteiten verhuist naar het Sloegebied.