Actie tegen herindeling gemeenten

Doel is de de provinciale commissie Algemeen Bestuur, die praat over de voorgenomen gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen.
Het gezelschap wordt bijgestaan door stadsomroeper Jantje van Sluis. Gehuld in actie-shirts, proberen de Zeeuws-Vlamingen het provinciebestuur met een verweerschrift op andere gedachten te brengen.