Energiewinning bij stormvloedkering

Er komt geen complete getijdencentrale bij de kering, omdat uit onderzoek is gebleken dat zo'n centrale economisch niet haalbaar is en ook schadelijk is voor het milieu.
De bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van apparatuur voor de energiewinning zijn Swets Marine Services in Terneuzen en Hydrauvision in Schoondijke.