Verdieping tast schor nog niet aan

Dat is een eerste conclusie van een onderzoek naar de gevolgen van de stijging van de Westerschelde.
Het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Yerseke bekijkt met buitenlandse onderzoekers de Westerschelde, als voorbeeld voor de zeespiegelstijging in de wereld. Nog de hele week zijn onderzoekers bezig op de droge schorren.