Stadswacht wordt preventieadviseur

De stadswachten hebben een opleiding gevolgd om op verzoek bij mensen thuis de beveiliging van woningen te controleren.
Zo moet de kans op inbraak worden verkleind. Als de woningen aan de eisen voldoen, krijgen ze een keurmerk van de politie.