Zeeuwse uitzendbureaus onder druk

Het gaat dan vooral om banen in de automatiserings- en de technische sector.
De belangrijkste oorzaak van de problemen is de grote krapte op de arbeidsmarkt. Als mogelijke oplossing ziet de uitzendbranche leer-werk- overeenkomsten voor tijdelijke arbeidskrachten met werkgevers.