Dow past fakkelsysteem aan

In dezelfde periode zal Dow ook het fakkelsysteem aanpassen.
De overlast bij het zogenaamde affakkelen zal hierdoor aanzienlijk afnemen. Tijdens het onderhoud is het mogelijk dat de vlam uit de fakkel juist hoger is dan gewoonlijk.
Volgens Dow levert de hogere vlam geen gevaar op voor het milieu en de gezondheid.