Subsidie voor boek Westmonsterkerk

Het boek maakt deel uit van een serie die gemaakt wordt door de uitgeverij in samenwerking met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Uitgeverij Uniepers had de provincie een bijdrage van tienduizend gulden gevraagd.