Akkoord over depot Koegorspolder

Hierover zijn de gemeente en Rijkswaterstaat het eens geworden.
Terneuzen kwam vijf jaar geleden met voorwaarden, waarvan Rijkswaterstaat vond dat ze teveel kostten. Omdat Rijkswaterstaat zich nu aan de eisen zal houden die de gemeente Terneuzen stelt, mag het een slibdepot bouwen.
In het depot zal 3,3 miljoen kuub vervuild slib worden opgeslagen.