Compensatie voor vissers in de maak

Maandag zijn vertegenwoordigers van de vissers en de staatssecretarissen het nog niet eens geworden over zo'n regeling.
Als er compensatie komt, zal dat zijn via de sociale lasten die de vissers betalen. Een regeling zoals met de transportsector is niet mogelijk, omdat vissers geen accijns op diesel betalen.