Herindeling komt stap dichterbij

Het provinciaal bestuur bleek vrijdag in overgrote meerderheid voor open overleg.
Alleen de SGP en de Partij voor Zeeland stemden tegen het voorstel tot open overleg met de gemeenten. GroenLinks heeft ook bedenkingen bij het open karakter van het overleg, maar stemde wel in.
Waarschijnlijk is de herindeling in 2004 een feit.