"Verwachtingen camera's overdreven"

Zo reageert burgemeester van der Zaag op de uitkomst van een Engels onderzoek waaruit blijkt dat het nut van camera's in uitgaans-gebieden schromelijk wordt overdreven.
Van der Zaag vindt dat bij opsporing van criminelen de camera's goed van pas kunnen komen. In december zullen de eerste camera's operationeel zijn.