Middelburg staat twee bordelen toe

Die moeten buiten de bebouwde kom worden gevestigd.
De gemeenteraad van Middelburg heeft dat maandagavond beslist. De meeste partijen in de raad stemden voor het voorstel, omdat ze het niet eens konden worden over alternatieven.
Liever een matig prostitutiebeleid dan helemaal geen beleid, vonden ze. Alleen de SGP en de ChristenUnie stemden om principiële redenen tegen.