"Geen runderen voor schaapskudde"

Volgens de stichting Zeeuwse Schaapskudde is in de Zak van Zuid-Beveland te weinig ruimte voor een kudde runderen.
Bovendien wonen er mensen en zouden de runderen tuinen en landbouwgebied kapot trappen. Tijdens discussies in de Tweede Kamer over de subsidiëring van schaapskuddes in Nederland werd geopperd om schapen te vervangen door Heck-runderen.
Die zijn namelijk goedkoper.