Oostburg wil gebieden scheiden

Oostburg vindt dat de gebieden nu te versnipperd zijn.
Zo moeten er enkele grote parkeer-terreinen komen in plaats van veel kleine. Strandpaviljoens worden daar omheen geconcentreerd en er komt nieuwe natuur in de vorm van schorren en slikken.
Begin 2001 moet begonnen worden met de aanleg van de parkeerplaatsen en de voorzieningen.