Bassin en volière voor De Mikke

De volière is voor de oehoe Mikkie, die vijf jaar geleden kwam en nergens anders kan gedijen.
Het bassin is voor watervogels die moeten revalideren. Beide voorzieningen heeft de Mikke te danken aan giften.
Met hulp van beheerster Louwerse van de vogelopvang mocht een vertegenwoordiger van het bedrijf dat het bassin schonk het bassin in gebruik nemen.