Dreiging varkensinvasie Sas voorbij

De Raad van State heeft alle bezwaren die Brabantse varkensboeren hadden ingediend tegen de weigering van vergunningen om zich in Sas te vestigen, van de hand gewezen.
Volgens de Raad van State is het bestemmingsplan van Sas van Gent waarin het weren van grote varkensbedrijven is opgenomen, correct tot stand gekomen.