ZLTO wil schaderegeling ganzen

De overlast van de ganzen is nu al erg groot en in de winter komen er nog eens zo'n tienduizend ganzen om te overwinteren.
Maandag kwam staatssecretaris Faber van Landbouw na lang aandringen met een schaderegeling. De ZLTO is niet gelukkig met die regeling, omdat niet alle percelen onder de schaderegeling vallen.