Politieke steun voor grensarbeiders

De stichting is tegen het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België in 2003.
Grensarbeiders dreigen er daardoor duizenden guldens per jaar op achteruit te gaan. De vaste kamercommissie voor Financiën wil de gevolgen van de nieuwe regels eerst grondig onderzoeken, voordat de belastingplannen worden ingevoerd.