VVV's en Toeristisch Bureau fuseren

De VVV-besturen en de verantwoordelijke wethouders hebben vandaag daarvoor het licht op groen gezet.
De nieuwe organisatie kiest er voor om zich niet aan te sluiten bij de rest van Zeeland. De bedoeling is juist om Zeeuws-Vlaanderen als aparte regio te presenteren.
De oude reclame-slogan blijft dus gehandhaafd: Zeeuws-Vlaanderen: een landje apart.