Breuk D66 Middelburg niet te lijmen

De fractieleden Leijnse en Koper wijzen bemiddeling van het landelijk hoofdbestuur van D66 af.
Het besluit van Koper en Leijnse om vanaf 2002 met twee leden van Sociaal Democraten Middelburg samen te gaan als Leefbaar Middelburg staat vast. Voor het regiobestuur reden om het tweetal voor te dragen voor royement.
Het landelijk bestuur vergadert vanavond -dinsdag- over deze kwestie.