ZMF vindt provincie te gemakzuchtig

Aan verzuring, klimaatverandering, kwaliteit van oppervlaktewater en het afval doet de provincie te weinig, vindt de ZMF.
Het lukt de ZMF niet de kritiek simpel te verwoorden. Het ontbreekt de provincie volgens de ZMF aan 'heldere sturingsfilosofie', aan 'concrete afrekenbare doelstellingen' en er is geen 'uitwerking van het uitgangspunt ontkoppeling'.