Kinderen vieren slot milieuproject

Ze waren te gast op Neeltje Jans, voor het slotfeest van een milieuproject.
De afgelopen weken zijn de kinderen op bezoek geweest bij allerlei bedrijven in Veere, die iets te maken hebben met het milieu. Ze waren bij een molen, een tuincentrum, bij het waterschap, een milieustraat en een paar campings.
Donderdag sloten de kinderen het milieuproject af.