Provincie stoeit met relatie burger

Bij brain-stormsessies zijn wat ideeën geopperd.
Bijvoorbeeld een prijslot voor iedereen die de moeite neemt te gaan stemmen voor een nieuw provincie-bestuur. Of het ombouwen van het Abdijcomplex tot een groot Big Brother-huis.
Het laatste woord in de relatie tussen burger en bestuur is nog niet gesproken. De verkiezingen zijn pas over twee-en-half jaar.