Nog geen compensatie Scheldevissers

Tot die tijd is gedeputeerde Coppoolse niet bereid actie te ondernemen.
Om actie is wel gevraagd door de Partij van de Arbeid. Die haalt een onderzoek aan van de universiteit van Leuven.
Daaruit zou blijken, dat het baggeren schadelijke gevolgen heeft voor de visstand en dus ook de vissers.