Protest van schelpdiervisserij

De vissers boden de leden van de vaste Kamercommissie voor Natuurbeheer en Visserij een brief aan.
Daarin klagen ze over overheidsmaatregelen op de Waddenzee, die volgens hen de schelpdiervisserij steeds verder beperken. De vissers vragen de politici niet altijd vriendjes te willen zijn met de milieubeweging.