Gezinsvoogden eisen extra geld

Met gezinsvoogden uit de rest van het land boden ze minister Korthals van Justitie een petitie aan, waarin ze vragen om honderd miljoen gulden extra.
De gezinsvoogden, die door de rechter worden toegewezen aan gezinnen met ernstige problemen, vinden de werkdruk te hoog, waardoor ze onvoldoende aandacht kunnen besteden aan hun cliënten.