Vogeloversteekplaats in Terneuzen

Die zijn speciaal bedoeld voor kuikens van de bedreigde strandplevier en de bontbekplevier.
Sinds Rijkswaterstaat de dijk heeft verzwaard lopen de beestjes het risico tussen de nieuwe keien te vallen. Ook in de meer naar het oosten gelegen Eendragtpolder zullen vogeloversteekplaatsen worden aangelegd.