Kranslegging op zee bij Vlissingen

Dat gebeurde ter nagedachtenis aan de geallieerde militairen die zijn gesneuveld bij de landingen bij Vlissingen en Westkapelle, nu 56 jaar geleden.
Ongeveer zeventig veteranen en andere genodigden waren aan boord van het fregat Karel Doorman van de Koninklijke Marine.