M'burgse minima krijgen extraatje

Tijdens de begrotingsbehandeling drongen bijna alle fracties aan op zo'n gebaar.
Alleen de VVD was tegen. Het college van B en W voelde niets voor de eenmalige uitkering.
Ze vinden dat het minimabeleid een zaak is van de landelijke overheid. Maar de motie die door verschillende partijen werd ingediend haalde een royale meerderheid.
terug naar inhoud.