Gemeenten willen aanhangers weg

Als de controleurs dergelijke illegaal geparkeerde wagens signaleren, wordt dit genoteerd.
De eigenaar krijgt dan een week de tijd om de voertuigen weg te halen. Doet hij dat niet, dan wordt de aanhanger, vouwwagen of caravan verwijderd.
Pas na betaling van 250 gulden kan de eigenaar die terugkrijgen.