Politie verliest mogelijk agenten

In het nieuwe systeem wordt nog maar heel weinig rekening gehouden met regiogebonden kosten, zoals het toezicht op een landsgrens of lange rijtijden.
Voor de Zeeuwse politie pakt dat nadelig uit. Het korps hoopt dat een onderzoek naar de nieuwe verdeling de minister nog op andere gedachten brengt.