Geen Vlissings geld theater M'burg

Vlissingen gebruikt het geld liever voor een nieuw, kleiner theater op het vrijkomende terrein van De Schelde.
Volgens de Vlissingse wethouder Poppe-De Looff van cultuur is haar collega Visser in Middelburg al enige tijd van dit besluit op de hoogte. In de Middelburgse behandeling van de begroting zweeg Visser daarover tegen de gemeenteraad.