Tegenstanders weigeren zitting Raad

Zij hebben geen vertrouwen meer in de onafhankelijkheid van de Raad.
Eerder kregen ze daarin gelijk. De Raad zal de zaak daarom nu met andere rechters bekijken.
Deze gaan dan niet in op de klacht van tegenstanders dat zij langer moeten wachten op behandeling van hun zaak dan voorstanders.