Waterschap stuurt pompen naar Texel

Op het waddeneiland is de laatste dagen veel regen gevallen.
Volgens weerkundigen zal er de komende tijd ook nog veel regen vallen. De pompen worden op Texel ingezet bij wateroverlast.
In Zeeland blijft één pomp achter. Volgens het waterschap is dat voldoende, omdat hier geen overvloedige regen wordt verwacht.