Provincie bezorgd over energieprijs

Het provinciebestuur heeft vrijdagmiddag unaniem een motie van die strekking aangenomen.
Energiebedrijf Delta werkt steeds commerciëler en geeft niet langer prijsgaranties voor kleinverbruikers. De motie werd ingediend door fractievoorzitter Vermeulen van de Partij van de Arbeid.
Volgens haar is het ontbreken van de prijsgarantie reden tot bezorgdheid.